22.09.2021 - 23.09.2021 Elmia, Jönköping

Elmia Garden

En grön mötesplats för trädgårdsbranschen
Elmia Garden är en nationell trädgårdsmässa och mötesplats. Här får du möjlighet att nätverka och knyta nya kontakter, ta del av trender och lyssna på sem

Read More
22.09.2021 Jaarbeurs Utrecht - Vakbeurs Openbare Ruimte

Slimme technologie voor een betere stadsnatuur

Nu het klimaat verandert, kan natuur een belangrijke rol spelen in het leefbaar houden van steden. Nadina’s uitgangspunt is dat je slimme technologie kunt inzetten ter verbetering van stadsnatuur. Internet of Nature

Read More
22.09.2021 - 23.09.2021 Jaarbeurs Utrecht - Vakbeurs Openbare Ruimte

Vakbeurs Openbare Ruimte – Jaarbeurs Utrecht

Beursdeelname Vakbeurs Openbare Ruimte

Op 22 en 23 september neemt Green Cities Europe deel aan de Vakbeurs Openbare Ruimte. Hier kun je alles vinden op het gebied van ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer v

Read More
22.09.2021 Jaarbeurs Utrecht - Vakbeurs Openbare Ruimte

In vijf stappen naar een klimaat adaptieve openbare ruimte

Het klimaat verandert. En dat zien we terug in stedelijke openbare ruimte. Gevolgen hiervan zijn hitte, verdroging en wateroverlast. Dit vraagt om een andere inrichting van de openbare ruimte. Centrale vragen in de ni

Read More
23.09.2021 Jaarbeurs Utrecht - Vakbeurs Openbare Ruimte

Almere borgt duurzame gebiedsontwikkeling

In de Gemeente Almere wordt gewerkt naar een 100% duurzame, natuur-inclusieve en circulaire gebiedsontwikkeling en stedelijke vernieuwing in 2030! Een grote ambitie, met een harde deadline. Om dit te bereiken is de Le

Read More
23.09.2021 Jaarbeurs Utrecht - Vakbeurs Openbare Ruimte

Welke boom doet wat?

Een appelboom draagt bij aan verhoging van biodiversiteit, maar weinig aan de beperking van opwarming in een stad. Een fijnspar levert een grote bijdrage aan de neerslag interceptie en vangt veel fijnstof af, maar is

Read More