skip to Main Content
Danske parkdage

Event

05.09.2018 - 07.09.2018 Hoje Taastrup

Danske parkdage

MELLEM BY OG LAND – fremtidens grønne forstad
I de kommende år vil flere mennesker flytte til de større byer. Udviklingen giver forstæder og byer i oplandet nye muligheder for at forny sig. Byudvikling, byfornyelse og klimatilpasning er nogle af de værktøjer, der kan skabe værdi.

Danske Parkdage 2018 sætter bl.a. fokus på, hvordan grønne fagfolk kan imødekomme efterspørgslen på rekreative områder, og understørre arbejdet med klimatilpasning. Kom bl.a. og hør om hvordan grønne områder, borgerinddragelse og social bæredygtighed går hånd i hånd, kom på besøg i klimatilpasningslaboratoriet og hør om belægninger og planter til klimatilpasning, regnbede og rekreativt brug af vand, og meget meget mere. I år afholdes Danske Parkdage i Høje-Taastrup Kommune, hvor byudvikling, byfornyelse og klimatilpasning for alvor er sat på dagsordenen.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel