skip to Main Content
WORKSHOPS VAKBEURS OPENBARE RUIMTE

Event

26.09.2018 - 27.09.2018 Utrecht

WORKSHOPS VAKBEURS OPENBARE RUIMTE

 

Vakbeurs Openbare Ruimte

 

SEMINAR GREEN CITIES FOR A SUSTAINABLE EUROPE

 

De Groene Stad en de Vakbeurs Openbare Ruimte

De Groene Stad is goed vertegenwoordigd op de Vakbeurs Openbare Ruimte op 26 & 27 september in de Jaarbeurs in Utrecht.

Op de beursvloer in Hal 2 van de Jaarbeurs is een apart gedeelte ingericht met als overkoepelend thema ‘De Groene Stad’. De Groene Stad is hier duidelijk herkenbaar. Er zijn diverse stands, een kennisplein, een collegezaal voor lezingen en de doorloop die net als vorig jaar als expositieruimte voor duurzaam gelabelde producten en materialen wordt ingericht.

De Groene Stad zal een aantal lezingen verzorgen en wij nodigen u graag uit om daarbij te zijn!

 

Hoe architectuur te verbinden met natuur.

Lezing van Anna Yudina

27 september om 12.00 uur op de Vakbeurs voor Openbare Ruimte op Podium 2

Anna Yudina – auteur van het recent bij Terra verschenen boek De Groene Stad – verzorgt een lezing over hoe ontwerpers natuur kunnen verenigen met architectuur. En over hoe natuur meer ruimte kan krijgen in onze steden. Ze gaat in op de vraag hoe natuur kan worden geïntegreerd in stedelijke bebouwing. De grenzen van groene innovaties, van landschapskunst worden verkend. Yudina presenteert een serie futuristische projecten van bekende architecten en ontwerpers uit de hele wereld.

Na afloop van haar presentatie zal een deskundigen panel van gerenommeerde boomkwekers e.a. stellingen behandelen en vragen beantwoorden.

 

Gemeente Rotterdam presenteert voorbeelden van innovatief groen

Lezing van Aad van Leeuwen

26 september 2018 om 12.00 in de Collegezaal van NL Greenlabel/De Groene Stad

Aad van Leeuwen is ‘Objectbeheerder Groen’ van Stadsbeheer Rotterdam. In zijn presentatie leidt Aad ons rond in Rotterdam. Het accent ligt natuurlijk op innovatieve groenprojecten. Hij gaat in op actuele thema’s zoals hittestress, waterbestendigheid en het anticiperen op klimaatverandering. Ook staat hij stil bij de keus van nieuwe soorten bomen, heesters en planten en op de afwegingen die leidden tot de keus.

 

Wonderwoods een Nederlands voorbeeld van verticale natuurverdichting in de praktijk

Lezing donderdag 27 september 15.00 in de Collegezaal van NL Greenlabel/De Groene Stad

Ook Nederland verkent nieuwe ontwerpoplossingen, architectonische vormen en ruimtelijke visies van architecten en stadsontwikkelaars die de natuur tot bondgenoot maken ofwel de versmelting van natuur en architectuur.

In 20122 is het Utrechtse stationsgebied een 90-meter hoge ‘Vertical Forest’ rijker. Het ‘Verticale Bos’ is onderdeel van het project ‘Wonderwoods’ van Stefano Boeri en bevat 360 bomen en 9.640 struiken en heesters. Met de hoeveelheid groen op de flat kan het 5,4 ton aan CO2 opnemen. Het Vertical Forest geeft het zowel insecten en mensen een groen, gezond en klimaatbestendig onderdak.  Tijdens deze lezing wordt door diverse mensen die zich bezighouden met het ontwerp en de aanleg uitgebreid ingegaan op deze twee projecten.

Back To Top
The Green City uses Googles cookies and scripts to analyse your use of our website anonymously, so we can customise its functionality and effectiveness and display advertisements. We also use Facebook, Twitter, LinkedIn and Google cookies and scripts, with your consent, to enable social media integration on our website. If you wish to change which cookies and scripts we use, you can alter your settings below.
Cancel